تاثیر فناوری بر تدوین

مقدمه ای بر تاثیر فناوری تدوین فیلم بر زیبایی شناسی تدوین (احمد ضابطی جهرمی)

چارچــوب نظــری ایــن مقالــه بــا رویکــرد مکتــب شــکل گرای همبستگی دارد. مباحث مطرح زیبایی شناســی هنرهای رسانه ای همبستگی دارند. مباحث مطرح در ایــن مکتــب، عمدتــا بر مقولاتی چــون تشــریح

ادامه مطلب
درباره استودیومیم

تیم استودیومیم و تدوینگرشو با هدف گسترش دانش و هنر تدوین فیلم با پریمیر و درآمدزایی تدوینگران از سال 1392 مشغول به فعالیت شده. اکنون با برگزاری دوره های آموزش تدوین فیلم و دوره پریمیر و دوره افترافکت و سمینارهای کشوری در حوزه تدوین به فعالیت خود ادامه می دهد. ادامه درباره ما

اطلاعات تماس